همکاری با مهر ماندگار زنجان

جنسیت : مردزن

وضعیت تاهل : مجردمتاهل

ماهیانهسالانه

نوع کمک غیر نقدی :

اقلام غیر نقدیآموزشیبخش حمل و نقلتحقیقبسته بندی

علاقمند به شرکت در جلسات و مراسمات انجمن هستید : بلهخیر

زمان حضور در انجمن : صبحعصر

آیا شما نیاز به یادآوری از طرف انجمن دارید : از طریق تماس تلفنیاز طریق پیامک