مراسم جشن امام رضا (ع)

Home / blog / مراسم جشن امام رضا (ع)

عصرگاه امروز پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ماه در پایان دهه کرامت به مناسبت میلاد هشتمین نور بی پایان اهل بیت امام رضا(ع) مراسم جشنی از سوی انجمن خیریه مهرماندگار در توانبخشی حیات برگزار گردید.

Leave a Comment