آغاز پروژه ی ساخت حمام و آشپزخانه برای یک خانواده تحت پوشش

Home / blog / آغاز پروژه ی ساخت حمام و آشپزخانه برای یک خانواده تحت پوشش

آغاز پروژه ی ساخت حمام و آشپزخانه برای یک خانواده تحت پوشش دریکی از روستاهای محروم زنجان

هزینه جذب شده توسط خیرین مهرماندگار 4 میلیون تومان

واحدجلب مشارکت مردمی خیریه مهر ماندگار

Leave a Comment